MOTIVERA TILL BÄTTRE HÄLSA

MotioMera - Aktivitetstävlingar med stegräknare för större fokus på friskvård

2 000 företag har valt att använda MotioMera,
30 000 personer har motiverats till bättre hälsa

 

Aktivitetstävlingar som skapar engagemang, glädje och gemenskap!

Kickstarta ert hälsoarbete med en aktivitetstävling för hela organisationen - Ett enkelt och roligt sätt att motivera anställda till större fokus på friskvård och hälsa! 
 

2 000
FÖRETAG GENOM ÅREN

3

FANTASTISKA 
HÄLSOEXPERTER

KUNDER I
36

KOMMUNER

30 000

MÄNNISKOR HAR VI FÅTT ATT RÖRA PÅ SIG

Digitalt verktyg

I vår app kan ni starta en
aktivitetstävling på organisationens egna villkor.
I appen kan träningen smidigt registreras. Genom mobilens inbyggda s
tegräknare 
registreras automatiskt alla steg.

Perfekt för motions-eller stegtävlingar.

Skapar engagemang

Det är lätt för medarbetare att bli engagerade genom våra 
friskvårdstjänster. Möjligheten för aktivitetstävling, stegtävling och tävling mellan team öppnar upp för nya sätt att motivera och sprida possitiv energi på medarbetarnas egna villkor.

Smidig administration

I utvecklingen och leverenasen av våra tjänster utgår vi ifrån två motton -  det ska vara motiverande och enkelt. Det är smidigt att komma igång. Alla tävlar i den globala tävlingen, och varje företag kan skapa egna aktivitetstävlingar

MotioMera en del av Wellbefy

Som verktyg använder vi på Motiomera appen Wellbefy. En app som vi har skapat dels för 
aktivitetstävlingar men som även kan ge djupare insyn och insikter om bland annat eNPS och personalhälsa. Detta genom våra medarbetarundersökningar som sammanställs i verktyget Health Analytics, en tjänst som är en valbar funktion för alla våra kunder. Vill du läsa mer om appen Wellbefy och det medföljande HR/ledare verktyget? 
Besök hemsidan!